De auto van de toekomst zal steeds beter inspelen op de mens en zijn verlangens. De bestuurder zal informatie krijgen over de weersomstandigheden en over de verkeerssituatie. Hem zal de weg gewezen worden en hij zal in alle veiligheid met werkrelaties of met familie kunnen praten. Deze en nog een heleboel andere voorzieningen zullen door een telematicacomputer via verschillende kanalen de auto in gebracht worden. Met autopech zullen praatpalen overbodig worden, veel problemen kunnen over afstand met software worden opgelost. Gegevens van de bestuurder, zoals rijstijl, de afstelling van het stuur, de stoel en de achteruitkijkspiegels zullen worden opgeslagen in een geheugen en op elk ogenblik geactiveerd worden. Het plezier in het rijden zal dus erg stijgen. Door het comfort binnen de auto zal het gaan functioneren als een tweede huis of kantoor.