OVER ONS

Mission Statement Onze missie is om onze klanten te voorzien van, te faciliteren in en te servicen met oplossingen op het gebied van (mobiele)communicatie middels spraak, beeld, data en video en dit op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie. • Protect Car Technicians streeft een optimale samenwerking na met haar opdrachtgevers en zakelijke partners, gericht op Klanttevredenheid en continuïteit. • Protect Car Technicians streeft een langdurig dienstverband na met haar medewerk (st)ers en tracht haar medewerkers voldoende carrière mogelijkheden te bieden om investeringen in opleiding van personeel enerzijds en arbeidsvreugde anderzijds veilig te stellen. • Protect Car Technicians management en medewerk(st)ers vormen daarbij een hechte familie in een open transparante organisatie waarin men respect voor elkaar heeft, elkaar steunt en vriendelijk maar daadkrachtig behulpzaam is.